Skip to main content

Om CMB

CMB ønsker å samle folk med en felles interesse for bevaring av klassiske motorbåter, historikken rundt dem, og det sosiale livet rundt denne delen av vår kulturarv. Gjennom å være et sosialt fellesskap hvor man kan utveksle erfaringer og idéer rundt vedlikehold og restaureringen av disse ønsker vi å bidra til å fremme gleden ved å holde og å bruke disse klassiske båtene.

CMB ble stiftet i 1992 og har i dag i underkant av 150 medlemmer spredt over hele landet, og vi har aktive miljøer både på østlandet og i Bergensregionen. Gjennom å arrangere treff og medlemsmøter forsøker vi å gi medlemmene en mulighet til å treffe andre med samme interesse og lidenskap for båtene. Foreningen deltar aktivt på forskjellige festivaler og er godt representert både på Hardanger Båtfestival og Trebåtfestivalen i Risør.

Medlemsbåtene spenner fra små og yppige 14-fotere til fagre damer på nærmere 60-fot. Selv om man ikke skal spørre damer om alderen, så er de eldste av dem opp mot 90 år gamle, mens de yngste ligger på rundt 40 år. De aller fleste av båtene har norsk bakgrunn, men også båter med utenlandsk opprinnelse er velkomne i foreningen.

For at den "tørre" tiden skal gå litt raskere så utgir vi medlemsbladet "Motorkrysser'n" som tar for seg aktiviteter og historikk rundt båtene våre. Her finner man også artikler som handler om livet rundt båtene, reiseskildringer, og ikke minst masse flotte bilder hvor man kan hente inspirasjon og idéer.