Skip to main content

Klassiske nybygg

Båter som størrelsesmessig er over rundt 35 fot og har overnattingsmuligheter. Tidlige utgaver har gjerne styrecockpit midtskips etterfulgt av salong og aktercockpit, senere utgaver har stor sentercockpit og evt. akterkabin. Begge generasjoner har muligheter for overnatting foran styrecockpit.
Tegnet før 1970, men bygget i nyere tid. Kan klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.