Skip to main content

Hekkbåt

Liten motorisert lystbåt med rett, vertikal, forstevn, utoverhengende hekk og kravellbygd skrog.