Skip to main content
båttype

Hekkbåt

Liten motorisert lystbåt med rett, vertikal, forstevn, utoverhengende hekk og kravellbygd skrog.

båttype

Hyttebåt/campingbåt

Plattgattet motorbåt som størrelsesmessig er opp til rundt 33 fot. Overnattingsmulighet i for eller aktercabin.

båttype

Klassisk nybygg

Båter som størrelsesmessig er over rundt 35 fot og har overnattingsmuligheter. Tidlige utgaver har gjerne styrecockpit midtskips etterfulgt av salong og aktercockpit, senere utgaver har stor sentercockpit og evt. akterkabin. Begge generasjoner har muligheter for overnatting foran styrecockpit.
Tegnet før 1970, men bygget i nyere tid. Kan klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.

båttype

Motorkrysser

Båter som størrelsesmessig er over/rundt 35 fot og har overnattingsmuligheter.

Tidlige utgaver har gjerne styrecockpit midtskips etterfulgt av salong og aktercockpit, senere utgaver har stor sentercockpit og evt. akterkabin. Begge generasjoner har muligheter for overnatting foran styrecockpit.

båttype

Passbåt/åpen turbåt

Åpen båt, eventuelt med dekk og vindskjerm. Snekker kan ha liten hytte. Størrelse fra ca 15 til 30 fot. Båten kan være klinkbygget. Det stilles spesielt høye krav til originalitet, og godt vedlikehold.
Snekker skal være bygget før 1960 og ha kjent konstruktør eller båtbyggeri.

båttype

Racer/runabout

Rask, lettbygd og sportslig båt, runabout er mer solid bygd. Hastighet er betinget av tidsepoke båten er bygget i, frem til 1914 anses 12-14 knop som rask, deretter 20-25 knop.
Typen er en dagsturbåt med eller uten vindskjerm, men uten overnattingsmuligheter.
I visse tilfeller aksepteres også tak over vindskjermen.
Båten er, avhengig av tidsepoke, enten rundbunnet eller med skarpe slag, kravellbygd eller klinkbygd.

båttype

Retrodesign

Denne gruppen omfatter båter tegnet i nyere tid, men med linjeføring inspirert av båter tegnet før 1960.
Retrobåter klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.
Det stilles spesielt høye krav til utførelse.

båttype

Torpedotypebåt

Motorbåttype utrustet med torpedohekk. Båttypen er enten åpen eller med overbygg.
Båtens lengde er oppad begrenset til rundt 35 fot og kravellbygd.
Forstevnen er enten vertikal og rett, eller med svak kurvatur.