Racer/runabout

Rask, lettbygd og sportslig båt, runabout er mer solid bygd. Hastighet er betinget av tidsepoke båten er bygget i, frem til 1914 anses 12-14 knop som rask, deretter 20-25 knop.
Typen er en dagsturbåt med eller uten vindskjerm, men uten overnattingsmuligheter.
I visse tilfeller aksepteres også tak over vindskjermen.
Båten er, avhengig av tidsepoke, enten rundbunnet eller med skarpe slag, kravellbygd eller klinkbygd.

CORSAIR

CORSAIR

 • Eiere: Eva Britt og Torbjørn Lensebakken
 • Konstruktør: Chris Craft
 • Byggeår: 1928
DAISY FAY

DAISY FAY

 • Eiere: Ole Henrik Lien Andersen
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1925
HAVSTAD

HAVSTAD

 • Eiere: Einar Joe Taraldsen
 • Byggeår: 1920
MICKEY

MICKEY

 • Eiere: Stein Oksnes
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1929
RAKKERUNGEN

RAKKERUNGEN

 • Eiere: Geir Tjemsland
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
ROA

ROA

 • Eiere: Magne Nilsen
 • Byggeår: 1929
SILJE

SILJE

 • Eiere: Stig Sægrov
SISK II

SISK II

 • Eiere: Arnt Ranheim
 • Konstruktør: Arthur Holt
 • Byggeår: 1936
STEGGEN

STEGGEN

 • Eiere: Anders og Jørgen Johnsen
 • Byggeår: 1939
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB