Styret

Vis ant.: 
Name Position Mobile
Torbjørn Lensebakken Formann
Sølvi Paulsen Kasserer/nestleder
John Arne Johansen Styremedlem
Emma-Kristin R.Reigstad styremedlem
Kenneth Evensen Styremedlem
Knut-Harald Berntsen varamedlem
Lars Bertelsen varamedlem og leder lokallag vestlandet
Arnulf Wibe varamedlem
Dag Basma Varamedlem
Børre Eidslott valgkommiteen
Åge Antonsen Valgkomiteen
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB