Blog

Matrikkelen

Neste matrikkel er planlagt, men usikkert når det kan ferdigstilles.

Vi vil i denne matrikkelen samle alle medlemsbåter, og den vil bli trykket i farger. Det vil være behov for oppdatering av medlemsbåtene. Båtene vil få en side med bilde og tekst. Det vil bli sendt ut informasjon senere, med en frist for innlevering. 

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB