Retrodesign

Denne gruppen omfatter båter tegnet i nyere tid, men med linjeføring inspirert av båter tegnet før 1960.
Retrobåter klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.
Det stilles spesielt høye krav til utførelse.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB