HELENA

Nåværende eier(e) Agneta Østbye & Thomas Joe Evetts

År Eier Sted Navn
1947-1949 Skipsreder Oslo  
1949-1960 Skipsreder Chr. Bartz-Johansen Bergen  
1960-1995 Egil Brynjulfson Bergen Lina
1995-2009 Henning Worren Os Helena
2009- Agneta Østbye & Thomas Joe Evetts Bergen Helena
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB