Båter som starter med N

NAJADEN

NAJADEN

  • Eiere: Atle J. Berntsen
  • Byggeår: 1917
NEPTUN III

NEPTUN III

  • Eiere: Trine-Marit Veibekk og Rune Trønningsdal
  • Byggeår: 1936
NERITA

NERITA

  • Eiere: Aashild og Olav Eldøy
  • Konstruktør: C. G. Pettersson
  • Byggeår: 1928
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB