vimpelMedlemsbåtene våre

 • Medlemsbåter kan være av tre eller metall.
 • Båtene skal være tegnet før 1970.
 • Retrodesigns skal være bygget i tre.
 • Båtene bør i størst mulig grad ha dokumentert historikk og tilgjengelige tegninger.
 • Båtene skal være bygget som lystbåt, representasjonsbåt, eller ombygget nyttefartøy der linjene er lystbåtinspirert.
 • De skal være tegnet av kjent designer/konstruktør eller inspirert av sådan.
 • Kun medlemmer med klassifisert båt får føre CMB-vimpel.
MICKEY

MICKEY

 • Eiere: Stein Oksnes
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1929
MIL

MIL

 • Eiere: Mona og Tor Ole Husebø
 • Konstruktør: Otto Scheen
 • Byggeår: 1965
MIREN III

MIREN III

 • Eiere: Tord Lier og Else Bøthun
 • Konstruktør: Jac M. Iversen
 • Byggeår: 1920
MISTY CHRIS

MISTY CHRIS

 • Eiere: Tom Jørgensen
 • Konstruktør: Chris Craft
 • Byggeår: 1948
MORILD

MORILD

 • Eiere: Cato Jansen
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1954
MÅNESTRÅLE

MÅNESTRÅLE

 • Byggeår: 1967
NAJADEN

NAJADEN

 • Eiere: Atle J. Berntsen
 • Byggeår: 1917
NEPTUN III

NEPTUN III

 • Eiere: Trine-Marit Veibekk og Rune Trønningsdal
 • Byggeår: 1936
NERITA

NERITA

 • Eiere: Aashild og Olav Eldøy
 • Konstruktør: C. G. Pettersson
 • Byggeår: 1928
OCEANA

OCEANA

 • Eiere: Jon-Fridhjof Dokken
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1948
OLINE

OLINE

 • Eiere: Roger Reigstad
ORION

ORION

 • Eiere: Torgeir Evjen
 • Byggeår: 1920
ORKAN

ORKAN

 • Konstruktør: Otto Scheen
 • Byggeår: 1957
PAPILLON II

PAPILLON II

 • Eiere: Kjell Inge Hansen
 • Konstruktør: Chris Craft
 • Byggeår: 1947
PELIKAN

PELIKAN

 • Eiere: Bjørn Erik Haugan
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
PIRAT

PIRAT

 • Eiere: Eirik S Indregård Frode Indregård Odd Indregård
 • Konstruktør: Ing. C. Maartmann
 • Byggeår: 1934
POSEIDON

POSEIDON

 • Eiere: Ole Henrik Lien Andersen
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1958
PRESTVIGEN

PRESTVIGEN

 • Eiere: Erling Bryn og Vivi Edesberg
 • Konstruktør: Storebro Bruks
 • Byggeår: 1973
RABELLE

RABELLE

 • Eiere: Ingar Lunde
 • Byggeår: 1952
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB