vimpelMedlemsbåtene våre

 • Medlemsbåter kan være av tre eller metall.
 • Båtene skal være tegnet før 1970.
 • Retrodesigns skal være bygget i tre.
 • Båtene bør i størst mulig grad ha dokumentert historikk og tilgjengelige tegninger.
 • Båtene skal være bygget som lystbåt, representasjonsbåt, eller ombygget nyttefartøy der linjene er lystbåtinspirert.
 • De skal være tegnet av kjent designer/konstruktør eller inspirert av sådan.
 • Kun medlemmer med klassifisert båt får føre CMB-vimpel.
ELYANA

ELYANA

 • Eiere: Sverke Haavik og Sølvi Løberg
 • Konstruktør: Otto Scheen
 • Byggeår: 1964
FAUN

FAUN

 • Eiere: Hardanger Fartøyværnsenter
 • Konstruktør: A.Moldestad
 • Byggeår: 1916
FAYEN

FAYEN

 • Eiere: Sandra L. Gjelland
 • Byggeår: 1934
FØN

FØN

 • Eiere: Lars Rødbakk
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1960
GAIJ

GAIJ

 • Eiere: Paul H. Rpønneberg
 • Byggeår: 1967
GORINE

GORINE

 • Eiere: Morten Qvale
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
GRACE

GRACE

 • Eiere: Grace AS, Erling Storm og Trygve Hegnar
 • Byggeår: 1926
GRACE

GRACE

 • Eiere: Eric Støle Karlsen
 • Konstruktør: Storebro Bruks
 • Byggeår: 1964
HARMONI

HARMONI

 • Eiere: Lars Myrbraaten
 • Konstruktør: Knud H. Reimers
 • Byggeår: 1953
HAVSTAD

HAVSTAD

 • Eiere: Einar Joe Taraldsen
 • Byggeår: 1920
HELENA

HELENA

 • Eiere: Agneta Østbye & Thomas Joe Evetts
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1947
INA

INA

 • Eiere: Lars Bertelsen
 • Byggeår: 1938
INGER II

INGER II

 • Eiere: Kjell Denk Bolstad
 • Konstruktør: Otto Scheen
 • Byggeår: 1970
IZZABELLA

IZZABELLA

 • Eiere: Anne Gro Franck og Dag Basma
 • Konstruktør: Richard G. Furuholmen
 • Byggeår: 1938
Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB