Skip to main content

Torpedotypebåt

Motorbåttype utrustet med torpedohekk. Båttypen er enten åpen eller med overbygg.
Båtens lengde er oppad begrenset til rundt 35 fot og kravellbygd.
Forstevnen er enten vertikal og rett, eller med svak kurvatur.