Skip to main content

Retrodesign

Denne gruppen omfatter båter tegnet i nyere tid, men med linjeføring inspirert av båter tegnet før 1960.
Retrobåter klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.
Det stilles spesielt høye krav til utførelse.